BIOSGenesisDesc - Fox in the Box

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

POPIS & GALERIEROZŠÍŘENÝ POPIS HRANÍ HRYOBSAH BALENÍ
BIOS: Genesis – vývoj života

O co ve hře jde? O vznik samostatného života. Ale nebojte se, nejde o hru na biblické téma, na vše se jde čistě vědecky. Děj začíná před 4,6 miliardami let, kdy to na zemi nevypadalo moc hezky…
…a do hry se dostáváte vy jako hráč se svými čtyřmi bionty (tedy jakýmisi organickými jednotkami na úrovni molekuly) a kartou parazita, která se ovšem ke slovu dostane až mnohem později.
Samotné herní kolo je rozděleno do pěti fází.
V té první se objeví karta historické události. Tyhle karty jsou rozděleny do tří časových období v závislosti na tom, jak se naše planeta utvářela. V každém z nich se dočkáme tří až deseti událostí; hra má zhruba dvacet  kol. Z karty události se jednak dozvíme, které „zemětvorné“ procesy (kosmické, kontinentální, oceánické nebo pobřežní) budou toho kolo aktivní, a jednak zda nevznikají nějaká nová refugia (prostředí, kde je chemická a biologická konstelace taková, že by tu mohl vzniknout první život), případně jaké pohromy je tentokrát zasáhly.
Ve druhé fázi mohou hráči umisťovat své bionty na aktivní refugia (symbolizovaná ve hře deskami) a pokoušet se v kombinaci s jinými stavebními prvky, které se v refugiu nacházejí, utvořit tzv. organizovanou životaschopnou sloučeninu. Té autor, inspirovaný biblí, říká mana.
Zda se povede vznik první živé buňky, se řeší ve třetí fázi tahu prostřednictvím hodu kostek, a je to ovlivněno řadou faktorů. Zda je chladné, či teplé období, kolik biontů se na refugiu nachází (ano správně, každý hráč tam může umisťovat svůj), zda se povedlo uspořádat nějaké stavební prvky refugia v předešlých tazích a kolik je použito katalyzátorů. Cože, o nich jsme ještě nemluvili? Kdykoli se hráč pokouší o vznik první buňky a nepovede se to, tedy biont „umírá“ (vrací se k hráči), je odměněn chemickou sloučeninou – katalyzátorem. Ten může v dalších kolech použít ke zvýšení pravděpodobnosti úspěchu. A když se podaří ten správný hod, díky podobné náhodě, k jaké došlo na naší zemi v minulých miliardách let, v refugiu vzniká první jednobuněčná bakterie. Deska refugia se otočí na druhou stranu a ze všech uspořádaných prvků – tedy jak z biontů jednotlivých hráčů, tak z uspořádané many – se stávají chromozomy. Ty jsou čtyř barev a určují vlastnosti bakterie a vůči čemu všemu bude odolná (v rámci událostí, které nastanou během dalších fází). Samozřejmě zde naše cesta nekončí, protože se chceme vyvíjet dále.
Ve čtvrté fázi se provádí tzv. Darwinův hod na to, co se bude dít s vaším mikroorganismem. Hází se tolika kostkami, kolik si bakterie přinesla biontů a jiných stavebních prvků z refugia, a každý chromozom má pro hod nějaký význam. Pomocí některého můžete hody opakovat a pomocí jiného zase eliminovat nepříznivé hodnoty. Všimněte si, že více hráčů může mít zájem na přežití dané bakterie, protože zde mají své bionty. Ale odpovědnost za ni má vždy pouze jeden – ten, který ji svým hodem stvořil.
Ve fázi páté a poslední si za nashromážděné katalyzátory můžete nakoupit mutace. Jsou to zase karty spojené s určitým prostředím a vy je můžete navázat na určitou část bakterie a učinit ji tak odolnější.
V dalších kolech pak ve fázi jedna již řešíte, co se stalo s vaší milovanou bakterií a zda náhodou vlivem událostí nevyhynula. Řeší se většinou tak, že každý z chromozomů poskytuje určitou ochranu.
Ve fázi dvě si pak mimo přiřazování biontů do dalších životaschopných refugií můžete vyhlédnout soupeřovu bakterii a navázat se na ni coby parazit. Pamatujete si, jak jsme na začátku říkali, že každý hráč má ještě kartu parazita? Ten právě přichází ke slovu. I parazit má na sobě dvě barvy chromozomů, a pokud má některá bakterie právě tyto barvy chromozomů obsazené manou, můžete se na ni navázat a tento prvek si parazit ukradne k sobě (přes něj je navázán). Tím to ale zdaleka nekončí, protože i parazit bakterie přeci může mutovat. Tedy v páté fázi „nákupu“mutací se může i parazit vyzbrojit proti dalším událostem a případným pokusům svého hostitele se ho zbavit. A jak jinak než za katalyzátory svého hostitele! Vy tedy za „platidlo“ svého soupeře posilujete svého parazita na jeho bakterii. On má samozřejmě možnost se Vás zbavit, opět přes různé mutace.
Ke vzniku vícebuněčného makroorganismu dojde tak, že se vám povede v rámci bakterie nashromáždit určitou barevnou kombinaci mutací – každá karta mikroorganismu vyznačuje kolik kterých chromozomů a mutací musí bakterie mít, aby se z ní stal mikroorganismus, tedy jak dostatečně se musí vyvinout její nervový, oběhový, trávící a rozmnožovací systém. Přebytečné mutace nepřijdou nazmar a lze z nich vytvořit rovnou různé orgány. No, a jelikož se jedná o makroorganismus vodní, budete se ho ještě snažit vyvinout na suchozemský opět pořízením vhodných orgánů. Tam případná pouť této hry končí. Ale nezoufejte, bude pokračovat další hrou z dílny Sierra Madre Games – BIOS: Megafauna, kde se z mnohobuněčných organismů budeme vyvíjet dále.
Hra je brutálně eliminační, proto lze kromě kompetentního módu hrát i kooperačně a sólo. Na chuť si tedy přijde skutečně každý.
Pokud máte rádi komplexní hry, ve kterých se něco dozvíte, a nebojíte se složitějších pravidel a náročnějšího tématu, jistě se vám bude BIOS: Genesis líbit. Nehledě k tomu, že na hru naváže další kousek z dílny Sierra Madre Games, BIOS: Megafauna, kde se mnohobuněčné organismy budou dále vyvíjet.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky